EMBAT

À la carte restaurang, från Hav till Land

På Mallorca, och som en konsekvens av skillnaden i temperatur mellan Medelhavet och ön, uppstår ett  atmosfäriskt fenomen, i form av en havsbris  från hav till land, orsakat av hettan en solig dag- detta fenomen kallas ¨Embat¨.

‘Embat’ är anfallet … slaget av vågorna mot båten… vågornas rullande mot kusten. ‘Embat’ är denna vinden från havet till land.

Och Embat vill också vara den ’hav till land våg’ med vilken vårt kök vill erövra era smaksinnen…

Upptäck våra menyer här:

Daglig meny. Höst - vinter 2020

San Valentin  Meny 2020